Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός

Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός

 

Εταιρικά Στοιχεία

Διακριτικός Τίτλος: Φίρμακ Ε.Π.Ε.

Δραστηριότητα: Μεταφορική Εταιρεία

Διεύθυνση: Μακρυράχη Δομοκού

Τ.Κ.: 35010

Τηλέφωνο: 2231047447

ΑΦΜ: 800111654

ΔΟΥ: Λαμίας

 

Οικονομικά Στοιχεία

ισολογισμός 2018 της Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός Ισολογισμός 2018

ισολογισμός 2017 της Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός Ισολογισμός 2017

ισολογισμός 2016 της Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός Ισολογισμός 2016

ισολογισμός 2015 της Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός Ισολογισμός 2015

προσάρτημα 2015 της Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός Προσάρτημα 2015

ισολογισμός 2014 της Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός Ισολογισμός 2014

ισολογισμός 2013 της Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός Ισολογισμός 2013

ισολογισμός 2012 της Ε.Π.Ε. Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών - Φίρμα - Κων/νος Γ. Μόσχος - Άγγελος Ν. Λευκός Ισολογισμός 2012